Rezmi TAŞKIRAN

 

KIZ KULESİ - 25x20 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı