Dinçer ERİMEZ

PEYZAJ - 55x47 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı