Ali KOTAN

SOYUT KOMPOZİSYON - 25x40 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1992 - İmzalı