SOLD

Avni ARBAŞ

NATÜRMORT - 22x16 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - PARİS 1973 - İmzalı