SOLD

Burhan UYGUR

PORTRE - 15x9 cm - KARTON ÜZERİNE PASTELBOYA - 1976 - İmzalı