SOLD

Enis AKTAŞ

SOYUT FİGÜRATİF - 65x30 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 2008 - İmzalı