SOLD

Saim ÖZEREN

ERZURUM'DA AKŞAM - 33x48 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1926 - İmzalı "Bu eser Milli Reasürans Sanat Galerisi Saim ÖZEREN kitabının 4. sayfasında yer almaktadır."