Nasip İYEM

SOYUT KOMPOZİSYON - 53x73 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı