Rafet EKİZ

SOYUT KOMPOZİSYON - 70x90 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız