Ali PERTEV HOROZ

PEYZAJ - 33x45 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1950 - İmzalı