Ali SAMİ

NATÜRMORT - 23x35 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - Eski Türkçe İmzalı