Perran ATAMDEMİR Click for Artist Information

NATÜRMORT - 30x45 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı

Perran ATAMDEMİR

Perran ATAMDEMİR

Perran Berünnisa Atamdemir 22 Ağustos 1920 yılında İstanbul'da Emirgan'da doğdu. Emekli deniz binbaşısı Murtaza Benice'nin kızı ve Askeri ressamlarımızdan Köprülü Mehmet Faik Paşa'nın torunudur. İlk tahsilini Heybeliada İlkokulunda yapmış, daha sonra alman Ticaret mektebine ve 1938 yılında mezun olduğu İsmet Paşa Kız Enstitüsünden sonra girmiş olduğu Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu Resim Bölümünden 1942 yılında mezun olmuştur. Hocası Portre Ressamlarından Saip Tuna'dır. Daha sonra ressamlarımızdan Sami Lin ile birlikte çalışmalar yapmıştır. Okuldan öğretmen olarak mezun olduğu yıl evlenmiş ve bir yıl Gaziantep Kız Meslek Enstitüsünde resim öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsünde ve aynı zamanda Kız Teknik Öğretmen Okulunda Resim öğretmeni olarak çalışmıştır. 1952 yılına kadar öğretmenliğe devam eden sanatçı on yıllık öğretmenlik hayatına sıhhi sebepler nedeni ile son vermiş ama bundan sonra resme daha da fazla zaman ayırmıştır. Empresyonizme inanmış bir sanatçı olarak bu alanda pek çok eser vermiştir. 1947 yılından itibaren 1972 yılına kadar Devlet Resim Sergilerine, 1959 yılından itibaren de Ankara Güzel Sanatlar Cemiyetinin sergilerine iştirak etmiştir. Aynı zamanda 1958 yılında kurulmuş olan Ankara Güzel Sanatlar Cemiyetinde Genel Sekreter olarak üç yıl çalışmıştır. 1950 yılında İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın sergisindeki D.D.Y. pavyonunda desenleri yer almış ve 1954 yılında Ankara'da açılan Bayındırlık Bakanlığı'nın "Yurt Hizmetinde Bayındırlık" isimli sergisinin yağlıboya panolarını yapmıştır. Daha sonra 1963 yılında Türk Devrim Ocağı'nın sergisine, 1965 yılında Ziraat Bankasının 20. YY.' da Türk Ressamları sergisine iştirak etmiştir. 1976 yılında İstanbul'a dönüş yapan sanatçı,1989 yılında Ressamlar Derneğine üye olmuş ve bu tarihten itibaren Derneğin tüm sergilerine katılmıştır. Son sergisini 1998 yılında Koç Alliance Sergi Salonunda, Ali Candaş, İsfendiyar Haydar, Nükhet Aksoy ve Sami Lin ile birlikte açmıştır. Bu tarihten sonra Ankara Necef Antik ve İstanbul Atrium Sanat Galerilerinin Müzayedelerinde resimleri satılmıştır. Milli Kütüphane koleksiyonunda, Ziraat Bankası, Ziraat Bakanlığı, İş Bankası koleksiyonu, Sosyal Sigortalar Samsun Hastanesi, Etibank, Devlet Hava Yolları, Çanakçalı koleksiyonunda ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. 1967 yılında ilk baskısı yapılan Ankara Sanat Yayınlarının 3 ciltlik "Türk Plastik Sanatçıları"ansiklopedisinin 1. cildinin 60 ve 61. sayfalarında yer alan sanatçının; Manolyalar, Karlı manzara, Çeşme başı, Şarap ve Meyve, Eviçi, Kavaklıdere'den, Pembe Baharlar gibi eserleri en başarılı eserleri arasında yer almaktadır. Sanatçı peyzaj ve natürmort ta olduğu kadar portrelerde de çok başarılı eserleri mevcuttur.