Cemil BAŞO

PEYZAJ - 35x50 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı