Necdet KALAY

KAĞNI ARABASI - 20x20 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1972 - İmzalı