Necdet KUTLUCAN

SOYUT KOMPOZİSYON - 40x25 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı