SARKİS ZABUNYAN

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON - 16,5x12,5 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı