ANONİM

NATÜRMORT - 26x32 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız