ANONİM

NATÜRMORT - 25x40 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız