Abdullah TAKTAK

DERE - 40x33 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1988 - İmzalı