Abrurrahman DİLİPAK

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON - 75x50 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı