Agron MULLİQİ

SOYUT KOMPOZİSYON - 53x50 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı