Agron MULLİQİ

SOYUT KOMPOZİSYON - 38x52 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı