ANONİM

NÜ - 38x28 cm - DURALİT ÜZRİNE YAĞLIBOYA - 1946