Cevat DERELİ

PEYZAJ - 20x30 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı